Goldenblood

Temat: ALARMY
Witam.Proponuję państwu bezpłatną wycenę sytemu alarmowego.Polecam wykonanie przed tynkami wewnętrznymi okablowania pod taki system. Proszę o kontakt w sprawie szczgółów.Pozdrawiam Kierownik Działu Handlowego Solid Security Sp. z o.o. Krzysztof Wagner tel....
Źródło: forum.solidnydom.pl/viewtopic.php?t=1106Temat: Przetarg na ochronę JW 1109 przez SUFO nr sprawy 16/07
... wynosiła 600 000 zł (sześćset tysięcy złotych 00/100) Najniższa oferta złożona przez firmę SOLID SECURITY Sp. z o. o. wynosiła 773 416,00 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta szesnaście złotych 00/100) DOWÓDCA...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=2462


Temat: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
... okres od 2010.02.12 do 2010.12.31r; udzielono zamówienia: SOLID SECURITY Sp. z o.o. Oddział POZNAŃ ul. Obornicka 229; 60-650 POZNAŃ Uzasadnienie: oferta spełniała warunki zamawiającego postawione w negocjacji, cena ustalona w wyniku...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4889


Temat: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
... do 2010.01.31r; udzielono zamówienia: SOLID SECURITY Sp. z o.o. Oddział POZNAŃ ul. Obornicka 229; 60-650 POZNAŃ Uzasadnienie: oferta spełniała warunki zamawiającego postawione w negocjacji, cena ustalona w wyniku negocjacji nie przewyższała...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4818


Temat: Unieważnienie postępowania
Konstytucji 3 Maja 2 18-400 ŁOMŻA Cena oferty – 547 184,64 zł brutto Oferta III : SOLID SECURITY Sp. z o. o. ul. Postępu 17 02-676 WARSZAWA Biuro : ul. Kraszewskiego 1...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=2255


Temat: Zawiadomienie o wynikach zamówienia publicznego
lider konsorcjum Ochrona Osób i Mienia ul. Ślężna 118 53-111 Wrocław, IMPEL SECURITY PROVIDER Sp. z o. o. Ochrona Osób i Mienia ul. Ślężna 118 53-111 Wrocław, Cena – 582 682,15 zł – 100,00 pkt. Oferta nr 3: Konsorcjum: KONSALNET S.A. – lider konsorcjum ul. Przasnyska 6A 01-756 Warszawa KONSALNET OCHRONA Sp. z o. o. ul. Przasnyska 6A 01-756 Warszawa KONSALNET INOWOPOL Sp. z o. o. ul. Działkowska 4 45-144 Opole AGENCJA OCHRONY „Skorpion SecuritySp. z o. o. ul. Przasnyska 6A 01-756 Warszawa Cena – 609 218,81 zł – 95,64 pkt. Oferty ... nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą, którą złożyła firma: Konsorcjum: IMPEL SECURITY POLSKA Sp. z o. o. – lider konsorcjum Ochrona Osób i Mienia ul. Ślężna 118 53-111 Wrocław, IMPEL SECURITY PROVIDER Sp. z o. o. Ochrona Osób i Mienia ul. Ślężna 118 53-111 Wrocław, Oferta spełnia wymogi określone w SIWZ i jest ofertą najkorzystniejszą. DOWÓDCA JEDNOSTKI...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4781


Temat: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty SUFO
Żagań 2009.12.11; INFORMACJA Informuje, że w dniu 2009.12.11 r; na posiedzeniu komisji do udzielania zamówień publicznych : 1.Unieważniono wybór najkorzystniejszej oferty z dnia 2009.12.02 ze względu na uwzględnienie protestu Impel Security Provider Sp.z o.o. ; powtórzono procedurę oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Podstawa art.183 ust 5 i 6 Ustawy z 29 stycznia 2004r. 2.Rozpatrzono oferty nr sprawy 1/1/2010/Poch; na usługę wykonania ... do 2010.12.31r; W wyniku rozpatrzenia nadesłanych ofert wybrana została oferta: SOLID SECURITY Sp. z o.o. ul. Postępu 17; 02-676 Warszawa; oddział Poznań ul.Obornicka 229; 60-650 Poznań Ilość punktów uzyskanych w ocenie ... w ocenie ofert – 98,09pkt;Cena – 78,09pkt; Doświadczenie - 20,00pkt; 2.G4S SECURITY Sp. z o.o. ul. Prosta 69;00-838 Warszawa; Ilość punktów uzyskanych w ocenie ofert – 99,51 pkt; Cena -79,51pkt;Doświadczenie - 20,00pkt; 3.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CERBER Wiesław Bąkowski ul. Rzeźnicka 97; 68-100 ŻAGAŃ Ilość punktów uzyskanych w ocenie ofert – 92,90 pkt; Cena -72,90pkt;Doświadczenie - 20,00pkt; 4.NAFTOR Sp.z o.o. ul. Smoleńskiego 2; 01-698 Warszawa Ilość punktów uzyskanych w ocenie ofert – 83,63 pkt; Cena -63,63pkt;Doświadczenie - 20,00pkt; 5.IMPEL SECURITY PROVIDER Sp. z o.o.; IMPEL SECURITY POLSKA Sp.z o.o. ul. Ślężna 118; 53-111 Wrocław Ilość...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4778


Temat: Ochrona fizyczna kompleksu woskowego , ul Wojska Polskiego 8
... pkt.). Oferta nr 3 firmy Agencja Ochrony Osób i Mienia GUARD-SERVICE sp z o o., ul. Tatrzańska 6a, 60-413 Poznań otrzymała 98,55 pkt, (w kryterium cena 68,55 oraz w kryterium ilość...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=2522


Temat: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- SUFO
Zamawiający poniżej przedstawia streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Nr oferty Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy Ceny brutto 100% Liczba pkt przyznanych w kryterium cena brutto 100% 1/2898 AMBRELA-SYSTEM W. Żurko Sp.z o.o. 18-400 ŁOMŻA ul. Konstytucji 3 Maja 2 1.264.222,99 zł. 100,00 pkt 2/2898 SOLID SECURITY Sp. z o.o. 02-676 WARSZAWA ul. Postępu 17 1.300.126,06 zł. 97,24 pkt 3//2902 IMPET SECURITY POLSKA Sp z o.o. 53-111 WROCŁAW ul. Ślężna...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4785


Temat: SUFO JW 2568 WĘGORZEWO
... pkt. razem punktów: 84,89 pkt. 3. SOLID SECURITY Sp. z o.o., ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa cena brutto: 314 844,92 zł. - 75,58 pkt. czas interwencji grupy interwencyjnej 25 minut - 10...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4357


Temat: Przetarg niegoraniczony usług w zakresie ochrony obiektu
dziewięć tysięcy sto trzydzieści sześć złotych 46/100 ) Porównanie i punktacja złożonych ofert: Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez: KONSORCJUM: IMPEL SECURITY POLSKA Sp. z o.o. oraz IMPEL SECURITY PROWIDER Sp. z o. o. Dane oferty: Cena oferty brutto w zł: 329 136,46 Liczba uzyskanych punktów: 100pkt Punktacja przyznana pozostałym złożonym ofertom: Oferta oznaczona nr 2 – złożona przez: EKOTRADE Sp. z o.o. dane o warunkach oferty: Cena oferty brutto w zł: 579 744,00 Liczba uzyskanych punktów: 57pkt Oferta oznaczona nr 3 – złożona przez: SOLID SECURITY Sp. z o.o. dane o warunkach oferty: Cena oferty brutto w zł: 337 305,60 Liczba uzyskanych punktów: 98pkt Oferta oznaczona nr 4 – złożona przez: KONSORCJUM: KONSALNET OCHRONA Sp. z o.o. KONSALNET S.A. KONSALNET - INOWOPOL Sp. z o.o. AGENCJA OCHRONY „HERA” dane o warunkach oferty: Cena oferty brutto w zł: 431 382,23 Liczba uzyskanych punktów: 76pkt DOWÓDCA ppłk Zdzisław ŚWINIARSKI
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4362


Temat: Informacja o wyborze oferty JW4094 -nr sprawy2/ZP/U/2009
DOWÓDCA O/Z ppłk Krzysztof ŁUKASZCZYK Rozdzielnik 1. „STEKOP’’ SA, ul. Mołdawska 9, 02 – 127 Warszawa 2. „SOLID SECURITY’’ Sp. z o.o., ul. Postępu 17, 02 – 676 Warszawa
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4455


Temat: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-SUFO
Rzeźnicka 97; 68-100 ŻAGAŃ Ilość punktów uzyskanych w ocenie ofert – 92,90 pkt; Cena -72,90pkt;Doświadczenie - 20,00pkt; 4.NAFTOR Sp.z o.o. ul. Smoleńskiego 2; 01-698 Warszawa Ilość punktów uzyskanych w ocenie ofert – 83,63 pkt; Cena -63,63pkt;Doświadczenie - 20,00pkt; 5.IMPEL SECURITY PROVIDER Sp. z o.o.; IMPEL SECURITY POLSKA Sp.z o.o. ul. Ślężna 118; 53-111 Wrocław Wykonawca wykluczony z postępowania. Oferta odrzucona. Nie złożył...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4757


Temat: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na ochronę
Oferta nr 2 ATOS Sp. z o.o. 92-229 ŁÓDŹ ul. Widzewska 14 zaoferowane kwoty realizacji zamówienia w okresie trwania umowy to : ZADANIE Nr 1 - 98 478,40 zł brutto; ZADANIE Nr 2 - 344 801,28 zł brutto. Oferta Nr 3 SOLID SECURITY 02-676 WARSZAWA ul. Postępu 17 zaoferowane kwoty realizacji zamówienia w okresie trwania umowy to : ZADANIE Nr 1 - 134 753,36 zł brutto; ZADANIE Nr 2 - 325 370,88 zł brutto. Oferta Nr 4 IMPEL SECURITY POLSKA Sp. z o.o. 53-111 WROCŁAW ul. Ślęża 118 zaoferowane kwoty realizacji zamówienia w okresie trwania umowy to : ZADANIE Nr ... art. 89 ust.1 pkt 3 uPzp.(oferta wpłynęła po terminie składania ofert). Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na podstawie kryteriów zawartych w SIWZ tj. firm: ZADANIE NR 1 ATOS Sp. z o.o. 92-229 ŁÓDŹ ul. Widzewska 14 ZADANIE NR 2 KOMANDOS – ŁÓDŹ Sp. z o.o. 90 – 303 ŁÓDŹ ul. Brzeźna 3 DOWÓDCA wz. kpt. Stanisław KURZAWA
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=3227


Temat: Ogłoszenie o wyborze oferty na usługi SUFO
Sp. z o.o. -Skorpion Grupa Sp. z o.o. Ul. Wielicka 36 ,lok. U3, 04-866 WARSZAWA , która uzyskała w kryterium cena (95,00 pkt) i doświadczenie (2,33 pkt) w sumie -97,33pkt. oferta nr 2- SOLID SECURITY Sp. z o.o. Ul. Postępu 17, 02-676 WARSZAWA , która uzyskała w kryterium cena (79,68 pkt) i doświadczenie (3,00 pkt) w sumie -82,68 pkt. DOWÓDCA ppłk dypl....
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4431


Temat: ochrona obiektu koszarowego przez uzbrojoną ochronę
46-203 Kluczbork ul. Ligonia 14 a, która otrzymała 100 pkt. Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, nie podlegającą odrzuceniu Ponadto oferty złożyli: oferta nr 1- KONSORCJUM FIRM : „KONSALNET – INOWOPOL” Sp z o. o 45-144 Opole ul. Działkowa 4 „KONSALNET SECURITYSp. z o. 40-147 Katowice ul Bytkowska 1B Oferta otrzymała 65,49 pkt oferta nr 2 – Elitarne biuro ochrony biznesu „GROM” 33-300 Nowy Sącz ul. Kilińskiego 46 Oferta otrzymała 70,48 pkt oferta nr 3 - „SOLID SECURITYSp z o. o 02-676 Warszawa ul. Postępu 17 Oferta otrzymała 95,89 pkt oferta nr 5 - „G4S SECURITYSp z o. o 00-838 Warszawa ul. Prosta 69 Oferta otrzymała 67,26 pkt oferta nr 6 - KONSORCJUM FIRM : Agencja Detektywistyczna „AGAR A.D – AGAR A.K”...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=5114


Temat: Ochrona przez SUFO JW 1986
i zawiera najniższą cenę. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 1.KONSORCJUM: Agencja Ochrony Osób i Mienia GUARD-SERVICE Sp. z o. o. i GUARD-SYSTEMY Sp. z o. o. ul. Tatrzańska 6a, 60-413 Poznań Liczba punktów: 77,75 2.KONSORCJUM: G4S SECURITY Sp. z o.o., G4S SECURITY SYSTEMS (POLSKA) Sp. z o.o. i G4S SECURITY SERVICES S.A. ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa Liczba punktów: 95,31 3.KONCESJONOWANA FIRMA OCHRONY MIENIA HERKULES ul. Paderewskiego30/4, 66-400 Gorzów Wlkp. Liczba punktów: 50,62 4.DGP DOZORBUD GUPA POLSKA Sp. z o. o. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 183, 59-301 Lubin Liczba punktów: 80,84 5.APEXIM BIS Sp. z o. o. ul. Lwowska 25, 65-225 Zielona Góra Liczba punktów: 83,75 6.SOTER OCHRONA Krzysztof Kwaśny ul. Towarowa 4, 36-100 Kolbuszowa Liczba punktów: 82,54 7.Agencja Ochrony Osób i Mienia CARE-TRANS Stanisław Kucy os. Łużyckie 40a/8, 66-200 Świebodzin Liczba punktów: 91,05 8.KONSORCJUM: IMPEL SECURITY PROVIDER Sp.z o.o.i IMPEL SECURITY POLSKA Sp.z o.o. ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław Liczba punktów: 100,00 9.SOLID SECURITY Sp. z o. o. ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa Liczba punktów: 78,55 10.Agencja Ochrony Osób i Mienia SEKRET ul. Podmiejska 17A, 66-400 Gorzów Wlkp. Liczba punktów: 89,69 11.STEKOP SA ul. Mołdawska...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4641


Temat: B JAK BORDIE - sterylna panna robi "koo" na srodku chodnika - co robic?
00 61-896 Poznań, Towarowa 35 treborgrupa@pro.onet.pl Bokser. Agencja ochrony 61 864 30 69 60-254 Poznań, Szymborska 7 nowak.pkb@wp.pl Impel Security Polska. Sp. z o.o. 61 831 24 31 61-485 Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 223/229 marketing@impel.com.pl Merpol. Sp. z o.o. Biuro ochrony 61 847 50 10 60-594 Poznań, Dąbrowskiego 164a biuro@merpol.pl Secura-Security. S.j. Agencja ochrony osób i mienia. Bartkowiak W., Święcichowski W. 61 825 06 77 61-423 Poznań, Wilczak 16a marketing@SECURA-SECURITY.ta.pl bartkowiak@SECURA-SECURITY.ta.pl Solid Security ul. Główna 6 61-005 Poznań (61) 855 73 78 solid@solidsecurity.pl Skorpion. Zakład ochrony mienia 61 830 31 9761-482 Poznań, Zwrotnicza 16 biuro@security-skorpion.com.pl Group 4. Sp. z o.o. Ochrona osób i mienia 61 858 11 10 61-663 Poznań, Strzelecka 49 pow.m. Poznań, woj.wielkopolskie ich inny e-mail: poznan@group4falck.pl Clar System ul. Janickiego...
Źródło: dogomania.pl/showthread.php?t=21139


Temat: SUFO - JW 2744 GIŻYCKO
795,84 zł brutto – 59 pkt. Czas reakcji grupy interwencyjnej – poniżej 30 min. – 20 pkt. Suma przyznanych punktów - 79 pkt. Oferta III : Konsorcjum firm: IMPEL SECURITY PROVIDER Sp. z o.o. - Lider IMPEL SECURITY POLSKA Sp. z o.o. ul. Ślężna 118 53-111 WROCŁAW Cena oferty – 1 154 217,60 zł brutto – 53 pkt. Czas reakcji grupy interwencyjnej – do 30 minut – 20 pkt. Suma przyznanych punktów - 73 pkt. Oferta IV : Konsorcjum firm: G4S SECURITY Sp. z o.o. – Lider G4S SECURITY SYSTEMS Sp. z o.o.; G4S SECURITY SERVICES S.A.; ul. Prosta 69 00-838 WARSZAWA Cena oferty – 1 222 615,68 zł brutto – 50 pkt. Czas reakcji grupy interwencyjnej – do 30 minut – 20 pkt. Suma przyznanych punktów - 70 pkt. Oferta V : PURZECZKO – GRUPA SECURITAS Sp. z o.o. ul. Nowa 3 A 18-400 ŁOMŻA Cena oferty – 1 007 161,73zł brutto – 61...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4622


Temat: usługa ochrony osób i mienia przez SUFO PN 10/LOG/2009
ofert i porównanie złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną w kryterium ceny Nr oferty Wykonawca Cena oferty (wartość brutto w zł ) punktacja 1 „ATOS” Sp. z o.o. Ul. Widzewska 14 92-229 Łódź 106 765,13 94 pkt 2 „KOMANDOS-Łódź” Sp. z o.o. Ul.Brzeźna 3 90-303 Łódź 99 925,32 100 pkt 3 KONSALNET SECURITY Sp. z o.o. 40-147 Katowice ul. Bytkowska 1b KONSALNET S.A. 01-756 Warszawa ul. Przasnyska 6A KONSALNET INOWOPOL Sp. z o.o. 45-144 Opole, ul. Działkowa 4 AGENCJA OCHRONY „SKORPION SECURITYSp. z o.o.01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6A 119 696,64 83 pkt 4 “SOLID SECURITYSp. z o.o....
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4739


Temat: OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
... odrzuceniu. Jest to: SOLID SECURITY SP. Z O. O. UL. POSTĘPU 17 02-676 WARSZAWA cena oferty brutto: 248.536,82 zł. (słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych osiemdziesiąt dwa grosze)...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4417


Temat: Usługa fizycznej ochrony JW 1872 przez SUFO
Prosta 2/14 00-850 Warszawa Adres korespondencyjny EKOTRADE Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Gdyni ul. Hutnicza 3 Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz oferta jest zgodna ze SIWZ – w wyniku badania i oceny ofert otrzymała 71,13 pkt. Oferta nr 2 G 4 S Security Sp. z o. o. ul. Prosta 69 00-838 Warszawa Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz oferta jest zgodna ze SIWZ – w wyniku badania i oceny ofert otrzymała 87,89 pkt. Oferta nr 3 Solid Security Sp. z o.o. ul. Postępu 17 02-676 Warszawa Adres korespondencyjny Solid Security Sp. z o.o 80-288 Gdańsk ul. Rakoczego 31 Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz oferta jest zgodna ze SIWZ – w wyniku badania i oceny ofert otrzymała 84,40 pkt. Oferta nr 5 IMPEL SECURITY PROWIDER Sp. z o.o. IMPEL SECURITY POLSKA Sp. z o.o. OCHRONA OSÓB I MIENIA 53 – 111 Wrocław ul. Ślężna 118 Wykonawca spełnił wszystkie ... Formację Ochrony (SUFO) W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę nr 5 złożoną przez Wykonawcę: IMPEL SECURITY PROWIDER Sp. z o.o. IMPEL SECURITY POLSKA Sp. z o.o. OCHRONA OSÓB ... uzyskały następującą liczbę punktów: Oferta nr 1 EKOTRADE SPÓŁKA Z O.O ul. Prosta 2/14 00-850 Warszawa Adres korespondencyjny EKOTRADE Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Gdyni ul. Hutnicza 3 Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz oferta jest zgodna ze SIWZ – w wyniku badania i oceny ofert otrzymała 66,48 pkt. Oferta nr 2 G 4 S Security Sp. z o. o. ... AGENCJA OCHRONY „SZABEL” Sp. z o.o. 75-212 Koszalin ul. Morska 11 Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz oferta jest zgodna ze SIWZ – w wyniku badania i oceny ofert...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4607